Shadow

Årlige termittinspeksjoner er nøkkelen til PMP-termittvirksomheten


Tim Hussen

Fornyelse av avtaler er avgjørende for en pest control (PMP) termittvirksomhet. En årlig termittinspeksjonsrapport (ATI) kan påvirke en kundes beslutning om å fortsette med en termittbeskyttelseskontrakt. Under en ATI, inspiser strukturen og landskapet like grundig som du ville gjort ved den første inspeksjonen av kontoen.

ATI-rapporter bør gå utover å registrere termittaktivitet på stasjoner eller strukturer. Du bør også dokumentere de strukturelle og landskapsmessige forholdene som virker gunstige for termitter. Ta med bilder for å avklare problemer beskrevet i ATI-rapporten. Dokumenter alt: Hvis det ikke er dokumentert, skjedde det ikke.

Når ATI-rapporten er fullført, spør alltid deg selv: “Vil jeg fortsette å betale for denne tjenesten?” Å gi kundene dine mer verdi i ATI-rapporten vil bidra til bedre oppbevaringsgrader.

Innlegget Årlige termittinspeksjoner er nøkkelen til PMP-termittvirksomheten dukket først opp på Home Guide.